The Celtic Literature Collective

Welsh Genealogies from Jesus College MS 20

Llyma r mod y treythir o ach kynawc sant.
Kynayc mab brachan m chormuc m eurbre gwydel o iwedon. Mam vrachan oed Marchell merch tewdric m teidfallt m teidtheryn m thathal m annwn du vrenhin groec.

Enweu y meibyon ereill y brachan
Drem dremrud m brachan.
Clytwin m brachan. Clytawc sant Hedetta sant meibyon clytwin.
[A]ttlien m brachan.
Papai m brachan
Kynon m brachan.
Runan m brachan yssyd yny a elwir manaw.
Marcharairiun ygkeueilyawc.
Dindat m brachan yn llan ymdyfri. Pagen m dingat. Cyblider m dingat.
Berwin m brachan ygkernyw.
Reidoc m brachan yn freink. yny lle a elwir twmbreidoc oe enw ef.

Llyma enweu Merchet brachan weithon
Gwladus verch vrachan. Mam cattwc sant.
Urgrgen verch brachan gwreic Ioroereth hirblant.
Marchell verch brachan gwreic gyrhynt barmdrut.
Tutlith verch vrachan yn llys ronwy ygwlat vorgan.
Drynwin verch vrachan mam vryen. Erduduyl gwyndorliud. Owain m vryen a morud verch vryen. Gwrgi a pheredur ac arthur penuchel a tonlut a hortnan a dyrnell trydyth gwyn dorliud.
Kyngar verch vrachan.
Rinhidyr verch vrachan.
[M]eleri verch vrachan gwreic keredic man sant tat dewi.
Gwawr verch vrachan.
Gutuyl verch vrachan gwreic kynger mam kynwawr a mam brochuael yscithrawc a mam veic mengwrac a man sanant gwreic vaelgwn.
[G]rugon verch vrachan gwreic Katrawt vrenhin.
[R]ertech verch vrachan yssyd yglan twyi ymeiryonyd.
Taghwystyl.
Tutuel verch vrachan ym merthyr.
Goleudyd gwreic tutwawl beper.
[Ll]van verch vrachan hono oed vam aidan mab gwauream vradawc.
Gwen verch vrachan yn talgard.
Felis verch vrachan.
Tebieu verch vrachan yn estratewi.
[K]embreith verch vrachan.
Ryneidon verch vrachan ygkitweli ymynyd kyuor.
Cledei verch vrachan yn emlyn.
Gwen verch vrachan ymon vam gymry.
Llud verch crachan yn ruthun ygwlat vorgant.

Llyma weithon ach Cattwc sant
Cattwc m gwynlliw m gliws m filur m Nor m ab Owein mab maxen. Maxen wledic brenhin y brytanyeit. a gwedy hyny yn Amherawdyr yn rufein. A chynan yn vrenhun yny le. Kynan m eudaf m Custenin m Maxen m Maximianus m Constantinus m Custeint, Mam Constaninus oed elen luedyawc. yr hon a enillawd y groes ygkarusalem. Ac a duc ran genthi y gonstantinobyl. A ran arall a anuones yr brytanyeit. Ac y gyt a hi yd oed ewein ymab. ewein oed vab y vaxen. o keindrech verch Reiden. Reiden m eledi m mordu m merichiawn m Kasswallawn. yn amser y kasswallawn hwnw y kymellawd y rufeinwyr treth o ynys prydein. Kaswallawn m beli mawr m Anna. yr anna hono a dywedei wyr yr eifft y bot yn gyfynnithderw y veir vorwyn.

(E)enweu meibon [Gliws]
Ewein vab keredic. Pedroc sant. Kynvarch. Edelic. Luip. Clesoeph. Sant. Perun. Saul. Peder. Katwaladyr. Meirchyawn. Gwrrai. Mur. Margam Amroeth. Gwher. Cornuill. Catwall. Cetweli. Ac yn verch. Donwn. gwreic meuric mab emminni. merch Kynvarch m meirchawn m gwrgust letlwm mab Cenew m Coyl hen m godebawc m tecwant m Eweint m tepwyll m Vrban m Grad m Kwnedyl m Kudeern m Tegant m Kyndeern weldic m elud m eudos m eudolen m auallach m aphlech m Beli mawr vab anna val y mae vchot.

[Ach Cunedda]
Cuneda m Edern m Padarn beisrud m tegyth m Iago m genedawc m Cein m Gorein m Doli m Gwrdoli m Dwfyn m Gordofyn m Auallach m Amalech m Beli m Anna val y dewetpwyt vchot.

[Plant Cunedda]
Tebiawn ym Meiriawn meirionyd. Run Rywinnyawc. Dunawt yn donodyn. Ceredic ygkeredigyawn. Edern yn Edreinyawn. Dwy verchet Cuneda Tecgygyl A Gwen gwreic Anlawd wledic. Mam veibyon Cuneda oed wawl verch Coyl hen. Gwreic Coyl hen oed verch Gadeon m Eudaf hen vchot.

[Gwehelyth Brycheiniog]
Tewdwr m Griffri m Elisse m thewdwr m Gruffud. Gruffud a thewdos a cathen Meibyon y vrenhin powys, o sanant verch elisse y mam. Elisse verch neuue hen mab tewdwr m rein m Cadwgawn m Caden m Keindrec merch ruallawn m Idwallawn m Llowarch m Rigeneu m Rein dremrud m brachan val y mae vchot.

[Ach Morgan ab Owain]
Morgant m Eweint m howel m Rees m Aruael m Gwryat m Brochuael m Rees m Nud hael m Morgant m Adroes m Meuric m thewdric m Llywarch m Nynnyaw m Erb m Erbic m meuric m Enenni verch Erbic m meuric m Caradawc vreich vras. O enw Morgant vchot y gelwir Morganwc. Ereill a dyweit. Mae o enw Mochteyrn predein m gliws. Mal y mae vchot.

Morgant m Eweint m Hewel m Rees m Arthwael m Kenedlon merch Binael vrydic m llywarch m tewdwr m pibiawn glawrawc m Arbeth m deuric sant merch Peibiawn. Mam [Iudhael? oed verch] Theudu m Pedur m Cado m Gereint m Erbin. Gereint m. Erbin m. [Custennin m.] Kynwawr m. tudwawl m. Gwrwawr m. Gadeon m. Cynan m. Eudaf hen, mal y mae vchot. Heuyt:

Morgant m Eweint m Hoel m Rees m Arthuael m Ceingar merch Maredud m Teudos o Gantref Teudos. Teudos m Gwgawn m Cathen m Eleothen m Nennue m Arthur m Peder. Arthur m Peder m Kyngar m Gwrdeber m Erbin m Aircol Lawhir. Ayrcol lawhir m Tryphun m Ewein vreisc (m.) Cyndwr bendigeit m Ewein m Kyngar m Prwtech m Ewein m miser m Custennin m maxen wledic m Maximianus m Constantinus mawr m Custenint o Elen.

Morgant mab Ewein m howel m Rees m y vraustud merch gloud m Pascen buellt m Gwed Gad m morvo m Elaed m Pawl m Idnerth m Riagath m Pascen m Gwrtheyrn gwrthenev. Gwrtheyrn gwrtheneu m gwidawl m Gwdoloeu m gloyw gwalltir. y gwr hwnw a wnaeth ar ymyl hafren tref. ac oe enw ef y gelwir yn gaer loew.

(Morgant vab Ewein m Howel m) arthuael m Idwal. Brodyr oedynt hwy y leuku. Lleuku merch envlew m Kynfelyn m Iaceu m leuku merch adwent merch Elyuer, Goronwy m Kanhaethoe m Ceno m Noe m Madawc m sandeph m tutwawl m merin m madawc m Run m Kenelaph dremrud m Kynan m kasanauth wledic. Gwreic cassanauth wledic oed thewer merch Bredoe m Kadell deernlluc m Cedehern m Gwrtheryrn gwrtheneu. vchot.

[Ach Rhodri Mawr]
Rodri mawr m Meruyn vrych m Gwrhyat m Elidyr m sandef m Alcun m tegyth m Ceit m douc m Llewarch hen m Elidyr lydanwyn m Meirchawn m Gwrgust m Keneu m Coil hen. mal y mae vchot.

Rodri mawr mab nest merch Cadell Pywys brenhin Pywys.
Cadell m Brochuael m Elisse m Coledawc m Beli m Seliph m Kynan garwin m Brochuael yscithrawc m manogan m Pascen m Cadell deyrlloch m Cadern m Gwrtheyrn gwrtheu.

Rodri mawr m meruyn m Guriat m Elidyr m Celenion merch tutwal tutclith m Anarawd gwalchcrwn m meruyn mawr m kyuyn m anllech m tutwawl m Run m Neidaon m senilth hael. Tryd hael or gogled. Senilth m Dingat m tutwawl m Edneuet m dunawt m Maxen wledic. val y mae vchot.

Llyma enweu meibon rodri mawr.: Cadell. Meruyn. Anarawt. Aidan. Meuruc. Morgant. Nest oed y vam ef. Ac anhara verch oed vam y rei ereill. A deu dyn oed idaw o wreic arall. Tutwawl ac elisse.

Angharat verch veuric mab dygawl m Arthen m Seissill m Clydawc m Aruodeu m Argloes m Podew m Seruuel m Vsai m Keredic m Kuneda wledic.

Rodri m Meruyn m (space) Ethellt merch Cynan tintaethwy m Rodri molwynawc m Idwal Iwrch m Kadwaladyr vendigeit m Katwallawn m Kadwgawn m Iago m Beli m Run hir m Maelgwn gwyned m Kadwallawn llawhir m Einyawn yrth m Kuneda wledic.

Einyaw(n) a Katwallawn llawhir Deu vroder oedynt. Ac eu dwy vam oedynt chwioryd Merchet y didlet brenhin gwydyl fichti ym pywys.

[Ach Rhys Gryg]
Rees gryc m Res mwynuawr m gruffud m Rees m tewdwr m Cadell m Einyawn m Ewein m Howel da m kadell m Rodri mawr.

Rees gryc m Rees mwynuawr m gwenlliant. brodyr y rees mwynuawr oedyn maredud a morgant a maelgwn. meibon gwenlliant merch gruffud m Kynan. Gruffud m Kynan m Iago m Idwal m Meuric m Itwal voel m Anarawt mab Rodri mawr.

Rees gryc mab merch madawc m meredud m bledynt kynwyn m Gwedylstan m kynvin. y kynvin hwnw. a gruffud vab llewelyn. a thrahayarn m Cradawc. tri brodyr oedynt. meibon y hagharat mech mareded mab Ewein m howel da.

[Ach Llywelyn ap Iorwerth]
LLywelyn m Iorwoerth m Ewein gwyned m gruffud m Cynan.

Llewelyn m marereda merch madawc m maredud. brawt oed varedud y rees gryc.

[Gwelhelyth Buellt]
Howel m Gronwy m Kadwgawn m Elstan m Cuelyn m Cadwr m Gweuneuuen merch Idnerth m Iorwoerth hirulawd.

Howel m Gronwy m Agharat merch Lawr. mam hagharat oed leuku merch maredeud m Ewein m Howel da.

Howel ac Adam a phylib a thrahaearn. Iorwoerth a meilyr. gruffud a chadwgawn a ridyt. meibyon seissyll m llewelyn m Kadwgawn m Elstan. a mam seissyl oed Ellelw.

Ellelw mam seissyll m llewelyn o vuellt. merch oed Ellelw hono y Elidyr mab llywarch m bledri m mor mab llowarch m Gwgawn keneu menrud a vu neidyr vlwydyn am y vonwgyl. y Gwgawn hwnw a wnaeth aber Gwyli. ac yno y lladwyt ef a llewlyn m seisyll tat gruffud m llewelyn.

Kenen menrud oed hwnw m pascen m urien reget m kynuarch m meirchyawn m gwrguest m keneu m koel hen.

[Gwyr y Gogledd]
Run m einyawn m keneu m coyl hen.

Gwallawc m lyeynac m mar m coyl hen.

Morgant m cletauc m morgant uull brawt branud uoel m dyuynwawl m garboniawn m coel hen.

Dunawt m pabo post prydein m ceneu m coel hen.

[Gwehelyth Rhos]
Howel m cratawc m meirchawn m howel m ruuyawn m einyawn m idwin m cadwall m meic m ewein m cenlas m ewein danwyn m einyawn vrth m cuneda.

[Gwehelyth Dunoding]
Bleidut m cratawc wledic m iewanawl m eigiavn m brorchwel m eidan m hoedleu m pogen hen m isaac m einyawn m meuruc m dingat m eiuawn m dunawt m cunada wledic.

[Gwehelyth Meirionydd]
Kynan m brochuael m einud m brochuael m sualta m ydris m gweidno m gwrent vrawbruth m Katwaladyr. Katwaladyr a chatwallawn deu brodyr oedynt meibon eneiryawn m tebiawn m kuneda wledic.

[Gwehelyth Ceredigion]
Howel da m katell m rodri mawr m meruyn vrych. Agharat oed mam rodri mawr. merch veuruc m dyfynwal m arten m seissyll m cletawc m aruodeu m argloes m podew m seruul m vsai m karedic m kuneda wledic.

[Plant Ceredig]
Dewi m sant m ceredic m cunada wledic.

Kynan buellt m cedic travs m ceredic m kuneda wledic.

Cenuur m einyon m keredic m kuneda wledic.

[Gwehelyth Rhufoniog] Amor m morith m aidan m mor m brochuael m kuneda wledic.

[Plant Ceredig]
Gwynlliw m gwawr merch keredic m kynuelyn m meiriawn m ceredic m kuneda wledic.

Gwgawn m llawr m kedic m keredic m kuneda wledic.

Bangar m gardan m karedic m dunun m annun m ceredic m cenea m corun m cunada wledic.

[Gwehelyth Dogfeiling]
[M]euruc m elaed m elud m glas m elno m docuael m cuneda wledic.

Llyma Enweu Brenhined y Brytanyeit
Eneas yscwydwyn, Ascanius, Silnius, Brutus, Locrinus, Madawc, Membyr, Efrawc, Brutus taryanlas, Llyr lletieith, Bleidud, Llyr, Cordiella, Cunada, Riwallawn, Gwrgan varyftrwch, Seissyl, Iago Kynvarch, Gorbannyawn, Porrex, Dyfynwawl, Beli, Gwrnet vrich hir, Cuelyn, Seissyll, Kynuarch, Dainus, Maredud, Gorbanniawn, Arthgal, Elidyr, Vigenius, Paredur, Gorbannyawn m[ab], Morgan, Einon, Idwal, Run, Cereint, Catellus, Coel, Porex, Fferuex, Ssulgen, Eldag. ., Andrew, Kynon, Elidud, Cledno, Cloten, Gwrgan, Meiryawn, Bledyn, Caap, Ewein, Seissyll, Blegywrt, Arthuael, Eidol, Reidon, Ryderch, Sam[u]el, Pir, Catwr, Eligullus, Beli, Lud, Catwallawn, Tenean, Kynuelyn. Yn amser Kynuelyn y ganet yn Arglwyd ni, Iessu Grist. Gwider, Marius, Coel, Lles. Y Lles hwnnw a anuones au Eleutherius pab y adoluwc danuon gwyr gwybodus ar y ffyd gatholic y bregethu yr Brytanyeit y ffyd mal y gellynt gaffel trugared racllaw. Ac ynteu a danuones Dwan a Ffagan. Seuerus, Basian, Carancius, Alectus, Asclepiodotus, Coel, Llyr, Constans. Gwreic y Constans hwnnw oed Elen verch Coel. Constantinus, Constans vanach, Gwrtheyrn, Gwertheuyr vendigeit, Emrys wledic, Vthur pendreic, Arthur, Constantinus, Aurelius, Iuor, Maelgwn Gwyned, Caterius, Catuan, Catwallawn, Gatwaladyr vendigeit.