The Celtic Literature Collective

Genealogies from Mostyn MS. 117

From a manuscript of the late 13th century; it is believed to be in the same hand as the scribe who produced the Llyfr Taliesin, as well as the Mabinogion fragments in Peniarth MS 6.iv. The genealogies are on pages 138-9.  The translations of the genealogies are mine.

1. Llewelyn ap Gruffyd mab Llywelyn m. Ioruerth m. Owein m. Gruffyd m. Kynan m. Iago m. [Idwal m. Meuric m.] Idwal voel m. Anarawt m. Rodri m. Meruyn vrych, gwr priawt Esyllt verch Kynan Tindaethwy mab Rodri maelwynawc m. Idawl iwrch m. Katwaladyr vendigeit m. Katwallawn m. Katuan m. Iago m. Beli m. Run m. Maelgwn Gwyned, herwyd dull y beird. Namyn o herwyd yr Istoria Beli oed vab Eynyan vab Maelgwn, y gwr a uu petweryd brenhin ar Ynys Prydein gwedy Arthur. Maelgwn oed vab Katwallawn llawhir m. Eynyawn yrth m. Kuneda wledic m. Edern m. Padern peisrud. (m.) Keneu Coel godebawc m. Tecvan m. Deheweint m. Triuil m. Vrba(n) m. Grad m. Rideyrn m. Keyeirn m. [ space ] m. Endos m. Endolen m. Aflach m. Flech m. Llud m. Beli mawr m. Manogan m. Dyfynwal hen m. Gorwynyawn m. Kamber m. Brutus m. Siluius m. Ascanius m. Eneas m. Anchises m. Capis m. Assaraccus m. Trois m.[Eri}coinus m. Dardan m. Iubiter m. Saru[rn] m. Celi m. Creti m. Cipri m. Cetim m. Ienan m. Iaphed m. Noe hen m. Lamech m. [M]a[th]usalem m. Enoc m. Iareth m. Malalel m. Kainan m. Enos m. Seth m. Adam m. Duw.

Llewleyn son of Gruffyd son of Llywelyn s. Ioruerth s. Owein s. Gruffyd s. Cynan s. Iago s. [Idwal s. Meurig s.] Idwal the Bald s. Anarawd s. Rodri s. Merfyn Frych first husband of (?) Esyllt daughter of Kynan Tindaethwy s. Rodri Maelwynawc s. Idwal iwrch s. Cadwaladyr the Blessed s. Cadwallawn s. Cadfan s. Iago s. Beli s. Rhun s. Maelgwn Gwynedd, according to the manner of the bards.  Except that according to the History Beli was the son of Einiawn son of Maelgwn, the man who was the fourth king of the Isle of Britain after Arthur.  Maelgwn was the son of Cadwallawn Llawhir s. Einiawn Yrth s. Lord Cunedda s. Edern s. Padern peisrud (s.) Ceneu [s] Coel Godebawc s. Tegfan s. Deheweint s. Triuil s. Urba(n) s. Grad s. Ryddern s. Ceyeirn s.            s. Endos s. Endolen s. Aflach s. Aflech s. Lludd s. Beli the Great s. Manogan s. Dyfynwal the Old s. Gorwynyawn s. Camber s. Brutus s. Siluius s. Ascanius s. Aeneas s. Anchises s. Capis s. Assaraccus s. Tros s. [Eri]coinus s. Dardan s. Jupiter s. Saturn s. Celi s. Creti s. Cipri s. Cetim s. Jenan s. Japhed s. Noah the Old s. Lamech s. Mathusala s. Enoch s. Jared s. Malalel s. Cainen s. Enos s. Seth son of Adam son of God.

2. Rys m. Gruffyd m. Rys m. Tewdwr m. Kadell m. Eynon m. Owein m. Hywel da m. Kadell m. Rodri mawr m. Meruyn vrych.

Rhys s. Gruffyd s. Rhys s. Tewdwr s. Cadell s. Einon s. Owein s. Hywel Dda s. Cadell s. Rodri Mawr s. Merfyn Frych.

3. Madawc mab Maredud m. Bledyn m. Kynuyn m. Gwerstan m. Gwyn m. Gweithuoet m. Gwinnan m. Gwinano barbsuch m. Lles llawuedawc m. Co... duusasa m. Eorf m. Kaenawc m. Tegonwy m. Teon m. Gwineu deu ureudwyt m. Howyr leu m. How dec m. Run rudpaladyr m. Llara m. Kasnar wledic m. Gloyw gwlat lydan m. Tenewan m. Llud m. Beli mawr.

Madoc s. Maredud s. Bledyn s. Cynfyn s. Gwerstan s. Gwyn s. Gwithuoet s. Gwynnan s. Gwynano Barbsuch s. Lles Llawuedawc s. Co... duusasa s. Eorf s. Caenawg s. Tegonwy s. Teon s. Gwyneu of Two Dreams (?) s. Howyr Lleu s. How Dec s. Rhun Redspear s. Llara s. Lord Casnar s. Gloyw of the Broad Estate s. Tenewan s. Lludd s. Beli the Great.

4. Katwallawn a Howel ac Eynon Clut m. Madawc m. Idnerth m. Kadogawn m. Elystan m. Kuhelyn m. Merchider m. Anor m. Senerys m. Kadwr m. Kador gwenweun m. Idnerth m. Ioruerth hirulawr m. Tegony m. Teon m. Gwineu deu vreudwyt.

Cadwallawn and Howel and Einon Clyd sons of Madoc s. Idnert s. Cadogawn s. Elystan s. Cuhelyn s. Merchider s. Anor s. Senerys s. Cadwr s. Cador Gwenweun s. Idnerth s. Ioruerth Longhand s. Tegony s. Teon s. Gwyneu of Two Dreams (?)

5. Arthur m. Vthyr m. Kustenhin m. Kynuawr m. Tutwal m. Moruawr m. Eudaf m. Kadwr m. Kynan m. Karadawc m. Bran m. Llyr lletieith.

Arthur s. Uthyr s. Custenhin s. Cynfawr s. Tudwal s. Morfawr s. Eudaf s. Cadwr s. Kynan s. Caradawg s. Bran s. Llyr Half-speech.

6. Nonn mam Dewi oed verch y Anna verch Vthyr pendragon. Mam Anna oed verch Eigyr (verch) Anlawd wledic.

Nonn mother of David was the daughter of Anna d. of Uther Pendragon. [Her] mother Anna was the daughter of Eigyr daughter of Lord Anlawd.


SOURCE
Bartrum, P.C. Early Welsh Genealogies. Cardiff: UWP, 1966.

Translation: Mary Jones 2004